ASB Squash Sensitive TIN

Sensitive Tin ASB Squash Court zintegrowany jest z play-bordem na ścianie frontowej kortu i poprzez system elektroniczny rejestruje każdą piłkę uderzoną “nisko” w skośną powierzchnię Tin-listwy.

Squash budowa kort ASB Laser TIN

Każde uderzenie zagrane nisko Sensitive Tin ASB Squash Court sygnalizuje jednocześnie dźwiękiem trąbki i trzykrotnym sygnałem świetlnym. Po takim uderzeniu zawodnicy widzą migające diody i słyszą jednokrotny, lub trzykrotny dźwięk. Elektroniczny system Sensitive Tin ASB Squash Court umożliwia ustalenie ilości dźwięków od 1 do 3 i ich rodzaj.

Sensitive Tin ASB Squash Court nie tylko pomaga zawodnikom i sędziom w ocenie zagranej piłki, ale również znacznie zwiększa atrakcyjność kortów squash'a w klubie.    

Squash budowa kort ASB Laser TIN     

 Laser Tin

Laserowy Tin ASB Squash Court jest rewolucyjnym wynalazkiem, który w przyszłości powinien znaleźć się w każdym korcie squash'a. Promień lasera o szerokości 17,5 cm rejestruje każdą piłkę, która znajdzie się w jego zasięgu. Laser Tin wyposażony jest w mechanizm zmiany wysokości Tin-listwy. Po naciśnięciu guzika wysokość Tin-listwy można obniżyć z 48 cm do 43 cm.